Promedico Online Cursus - ITP Caribbean Aruba IT consultancy companyITP Caribbean Aruba IT consultancy company

Promedico Online Cursus

Instellen authenticator door de Beheerder

In deze video wordt uitgelegd hoe u de authenticator als praktijkbeheerder kan instellen.

De authenticator moet, voordat deze gebruikt kan door een praktijkmedewerker, eerst worden ingesteld door de praktijkbeheerder zelf.

Inschakelen authenticator app door de Medewerker

In deze video wordt uitgelegd hoe u de authenticator app als praktijkmedewerker kan inschakelen.

U heeft een gebruikersnaam en wachtwoord van uw praktijkbeheerder ontvangen en weet welk emailadres is ingesteld om de eerste keer in te loggen. De authenticator app kan alleen ingeschakeld worden door de praktijkmedewerker zelf via de eigen inloggegevens.

Gebruik de authenticator app van Microsoft of Google. Beide zijn via Google Play Store of Apple App Store te downloaden op uw device.

Beheer medewerkers

Elke medewerker heeft zijn eigen rol op de praktijk maar ook in Promedico-ASP. Deze rollen kunnen naar eigen inzicht worden ingedeeld zodat iedereen de juiste werkzaamheden kan verrichten.

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Toevoegen/deactiveren medewerker
• Functies bij rollen
• Digipass aanvragen en intrekken
• Nieuwe rol aanmaken

Voor wie is de Workshop?
Deze workshop is voor medewerkers die belast zijn met de personeelszaken op de praktijk.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Patiëntenbeheer

Het is belangrijk om uw patiëntenbestand up to date te houden en ervoor te zorgen dat alle gegevens correct in Promedico-ASP staan. Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Inschrijven nieuwe patiënt
• Patiëntgegevens wijzigen
• Overdracht dossier/uitschrijven patiënt
• COV (Controle op Verzekering)
• Samenvoegen/aanmaken MEDOVD

Voor wie is de Workshop?
Deze workshop is bedoeld voor alle medewerkers die te maken hebben met patiëntengegevens.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Agendabeheer

Er worden elke dag afspraken gemaakt door de medewerkers in de praktijk. Belangrijk is dat deze afspraken goed worden ingepland om bv dubbele afspraken te voorkomen. Een goede indeling van de agenda kan daarbij helpen.
Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Inplannen afspraak
• Sjablonen
• Afspraaktypes
• Werklijst
• Taken

Voor wie is de Workshop?
Deze workshop is bedoeld voor alle medewerkers die werken met de agenda in Promedico-ASP.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Medisch dossier

Het medisch dossier bevat alle informatie van de patiënt. Dit wil je dan ook graag zo overzichtelijk mogelijk hebben om niet over het hoofd te zien. Hoe houd je het dossier zo overzichtelijk?
Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Invoeren consult
• Samenvoegen episoden
• Samenvoegen journaalregels
• Additioneel
• Episodebundels
• Taken

Voor wie is de Workshop?
Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die werken met het medisch dossier in Promedico-ASP.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Correspondentie

Brieven naar de specialist en terugrapportages. Hoe zorg je ervoor dat dit op de correcte manier wordt verwerkt zodat het gemakkelijk terug te vinden is?  Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Maken verwijsbrief
• Verwerken terugrapportages
• Sjablonen

Voor wie is de Workshop?
Deze Workshop is voor medewerkers die correspondentie versturen en inkomende post verwerken.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Receptverwerking

Elke dag worden er voor patiënten recepten uitgeschreven. Deze recepten dienen met een correct voorschrift en hoeveelheid bij de Botica aan te komen. Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Voorschrijven recept
• Herhalen recept
• E-recept
• Medicatieoverzicht

Voor wie is de Workshop?
Deze Workshop is bedoeld voor medewerkers die dagelijks te maken hebben met het voorschrijven of herhalen van recepten.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Projecten

Informatie welke wordt ingevoerd in Promedico-ASP wilt u er ook graag weer uithalen in overzichten. Bijvoorbeeld hoeveel patiënten hebben een specifieke episode. Met de projectenmodule zijn er diverse mogelijkheden om informatie uit Promedico-ASP te halen.
Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Aanmaken project
• Gebruik van gegevensset
• Overzicht in Excel

Voor wie is de Workshop?
Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die al wat langer met Promedico-ASP werken en meer willen leren over de projectmodule.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Onderzoek

In Promedico-ASP zijn diverse standaard onderzoeken beschikbaar. Maar er is ook de mogelijkheid om eigen onderzoeken aan te maken.  Tijdens deze workshop zullen onder andere de volgende onderdelen aan bod komen:
• Invoeren van een onderzoek
• Hoe maak ik een eigen onderzoek aan
• Referentiewaarden

Voor wie is de Workshop?
Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die werken met onderzoeken en hierover meer willen weten.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Rapportages

In Promedico-ASP kunnen verschillende rapportages en statistieken worden gedraaid.
Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Hoe maak ik een rapport van het aantal contacten per dag
• Hoe zie ik de patiënten die zijn waargenomen
• Hoeveel patiënten heb ik in mijn praktijk qua leeftijd en geslacht
• NHG Rapportages

Voor wie is de Workshop?
Deze training is bedoeld voor medewerkers die meer willen weten over de verschillende soorten rapporten.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken.

Assistentenmodule

De assistente is het eerste aanspreekpunt voor de patiënten. De assistentenmodule zorgt ervoor dat de assistente efficiënt en gemakkelijk alle vragen van de patiënten kan behandelen.
Tijdens de workshop komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:
• Intake
• Overlegvragen
• Overzicht overleg

Voor wie is de Workshop?
Deze Workshop is bedoeld voor assistentes die graag hun werkproces willen vergemakkelijken.

Vooropleiding
Voor deze cursus dient u over de basiskennis van Promedico-ASP te beschikken en de praktijk dient te beschikken over de Assistentenmodule. Dit is een module die door de praktijk aangeschaft dient te worden.

Zoeken patiënt

Er zijn verschillende opties om een patiënt op te zoeken:

  • Hoe zoek ik een uitgeschreven patiënt op?
  • Hoe herken ik een passant?
  • Hoe zoek ik een patiënt op van de waarneempraktijk?